Ga naar het menu aan de rechterkant om naar je klas te gaan!