Opdracht 3

Tijdens de les heb je geleerd hoe je handig rekent met Excel.
Met deze kennis ga je nu een begroting maken voor een feestje.
Een begroting is een inschatting van de kosten voordat je iets gaat doen.

Zo'n begroting ziet er ongeveer uit als onderstaand voorbeeld.

Het bedrag inclusief is het bedrag exclusief x 1,21.
Die 1,21 komt van 21% BTW die je op alles moet betalen.
Dat is hetzelfde als het nettobedrag vermenigvuldigen met 1,21.
Het is de bedoeling dat dit rekenmodel automatisch alles voor je uitrekent.
Als je bijvoorbeeld de stuksprijs van een artikel wijzigt, moet dat in het eindtotaal gelijk zichtbaar zijn.
Ook als je een of meer aantallen wijzigt, moet dat gelijk worden doorgerekend in de eindtotalen.

Als je klaar bent, kun je een hoger cijfer halen, door het BTW-percentage ergens apart in een cel te zetten, zodanig, dat als je dit getal verandert, het gelijk overal wordt meeberekend.

Open Excel en maak onderstaand voorbeeld slim na.
Sla het als je klaar bent op als opdracht3 in de map "informatica" en upload dit bestand.