Hoofdstuk 11. Informatiemodellering

  11.5 Het IGD m.b.v. het programma FCOCASE

Je kunt de structuur van zinnen goed aangeven m.b.v. een diagram (een tekening).
Daarbij worden feittypen weergegeven door rechthoeken, objecttypen door cirkels en labeltypen door gestippelde cirkels.
Zo'n diagram of tekening wordt een IGD genoemd, dat is de afkorting van InformatieGrammaticaDiagram.

Je kunt dat heel eenvoudig maken m.b.v. het programma FCOCASE.
 1. Klik daarvoor op het icoontje voor New IGD

  Er verschijnt een leeg venster, waar New IGD1 boven staat.
 2. Je moet ook het IG-venster met alle feittypen, objecttypen en labeltypen in beeld hebben.
 3. Je kunt nu de feittypen, objecttypen en labeltypen uit het IG-venster naar het IGD-venster slepen.
  Je kunt ze er één voor één naartoe slepen, maar je kunt ze er ook allemaal tegelijk naartoe slepen.
  Wil je dat laatste, klik dan eerst op de bovenste in het IG-venster. Klik dan op de onderste, terwijl je de Shift-toets indrukt. Dan worden ze allemaal geselecteerd en dan kun je ze allemaal tegelijk verslepen.
  De symbolen staan dan wel allemaal over elkaar heen, maar je kunt ze daarna nog verslepen.

 4. Je kunt het IGD mooier maken door de symbolen te verslepen. Maak er een overzichtelijk geheel van.
 5. Als je de feittypen, objecttypen en labeltypen van de eerste zin uit het IG-venster naar het IGD-venster hebt gesleept, dan krijg je het volgende diagram: 6. Je ziet dat elk object (het symbool daarvoor is een cirkel) d.m.v. een lijntje is verbonden met een rechthoek van een feittype. Dat betekent dat dat object kan worden ingevuld in die invulplaats, het kan een rol spelen bij dat feittype.
  Verder is elk object, gesymboliseerd door een cirkel, d.m.v. een lijntje verbonden met een gestippelde cirkel, dat een label voorstelt.
  Het is heel belangrijk dat je op de goede manier kwalificeert: steeds moet je eerst aangeven wat de naam van het feittype is, dan moet je de objecten benoemen, en daarna nog de labels.
  Vergeet die laatste stap niet, want anders kan het programma de tabelstructuur niet ontdekken.

  Het is dus heel belangrijk dat een gestippelde cirkel steeds verbonden is met een gesloten cirkel, bij elk object hoort immers een label.

 7. Misschien krijg jij een tekening met de ingevoerde zinnetjes onder de feittypen, en nummers in de vakjes.
  Dat kun je eventueel uitzetten, daardoor wordt het misschien overzichtelijker.
  Klik daarvoor in het menu op Options, en dan op Diagram Designer.
  Door vinkjes te plaatsen of juist weg te halen kun je bepalen wat er bij de feittypen en objecttypen wordt gezet.