Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
  Opgaven hoofdstuk 4      


1. De basis van JavaLogo
a. Maak een programma in JavaLogo, dat een vierkant tekent, met zijden van 40 mm.
b. Verander het programma uit 1a zo dat het vierkant op een punt staat zoals hier onder (dat kan door één opdracht toe te voegen!)

c. Maak een programma voor de volgende tekening (de lijnstukjes en de open stukjes zijn 30 mm)


d. Maak een programma voor een gelijkzijdige driehoek met zijden van 30 mm.
De hoeken van zo'n driehoek zijn 60°, maar de draai die je maakt bij de hoekpunten is niet 60° !
Maak zelf eerst maar eens een tekening om er achter te komen hoe groot die draaihoek is.


2. Kleuren in JavaLogo
a. Maak een programma voor de volgende tekening in Javalogo (de zijden zijn allemaal 30 mm):3. Herhaling in JavaLogo
a. Maak een programma voor de tekening uit 1c m.b.v. een herhalingslus
b. Maak een programma voor een gelijkzijdige driehoek met zijden van 30 mm.
Maak nu gebruik van een herhalingslus (zie ook 1d)
c. Maak een programma voor een achthoek met zijden van 30 mm
De hoek waarover je draait kun je gemakkelijk als volgt berekenen:
als je helemaal rond bent gelopen dan heb je een draai van in totaal 360° gemaakt.
Dat heb je in 8 keer gedaan, dus bij elk hoekpunt was de draai 360° : 8
d. Maak een programma voor ook een vijfhoek.
Bereken de draaihoek zoals bij opgave c is uitgelegd.
e. Maak een programma voor de achtpuntster zoals hieronder.
De opdracht wordt het volgende : for (int i=1; i<=8; i++)    {vooruit(40);    rechts .....}
f. Maak ook een een programma voor een 36-puntige ster door 36 keer herhalen (de hoekjes zijn dan 10 graden)


4. Methoden in JavaLogo
a. Maak een programma voor deze tekening, maak gebruik van een methode vierkant :

b. Maak een programma voor deze tekening met 4 rijen van 5 vierkantjes van 30 bij 30.

Splits het probleem in deelproblemen !
Maak eerst een methode vierkant (zie 3a), en maak dan een methode rij, die 5 vierkantjes op een rij tekent.
Maak daarna de methode tekenprogramma voor de complete tekening.
c. Maak een programma voor de tekening zoals hieronder. Splits het probleem in deelproblemen, maak gebruik van methoden!


5. Variabelen en parameters in JavaLogo
a. Maak een programma voor de volgende tekening :
(de kleinste driehoeken zijn blauw en hebben zijden van 70 mm, de grootste driehoeken zijn groen en hebben zijden van 210 mm en de driehoek linksonder is rood en heeft zijden van 140 mm)
Maak gebruik van een methode driehoek, met twee parameters6. Variabelen en parameters in JavaLogo
a. Maak een programma voor de volgende tekening :
(de zijden zijn 10, 20, 30 en 40 mm en de tussenruimte is steeds 20 mm. Gebruik variabelen)

b. Breid de tekening van opgave 6a zo uit dat je 10 vierkanten hebt, en wel zo dat de zijde van de volgende steeds 10 mm groter is dan die van de vorige.


7. Theorie
a. Hoe wordt een Java-programma, dat je in een website op kunt nemen, genoemd?
b. Wat is het compileren van een programma?
c. Waarom gebeurt het compileren van een Java-applet in twee stappen?
d. Wat doet het programma JDK, en wat doet JVM?
e. Wat wordt er bedoeld met commentaar in een programma?
f. Geef de twee manieren waarop je commentaarregels in een java-programma kunt invoeren.


8. Theorie, vervolg.
a. Hoe kun je een variabele, waarin een geheel getal moet worden bewaard, in een java-programma declareren?
b. Geef drie typen, waaruit je bij Java kunt kiezen bij een declaratie
c. Hoe ziet de header van de methode met de naam test, waarin geen parameters voorkomen, er uit?
d. Hoe ziet de header van de methode met de naam test er uit, waarin de volgende parameters voorkomen: parameter t (dat is een geheel getal), en een parameter k (dat is een kleur), en een parameter m (dat is een kommagetal) voorkomen.
e. Wat is de naam van de methode, die in Javalogo altijd allereerst wordt uitgevoerd?
f. Wat is de naam van de methode, waarin er in een Javalogo-programma voor gezorgd wordt dat er iets getekend wordt.
g. Schrijf de opdracht op, die er voor zorgt dat er tien keer iets herhaald wordt in Java
h. Hoe ziet de header van een klasse in Javalogo, waarin iets getekend wordt, er uit?
i. Als je een Javalogo-programma voor een tekening hebt, en je wilt dat die tekening 20 graden rechtsom gedraaid wordt, dan hoef je maar één opdracht toe te voegen. Welke opdracht is dat, en waar moet je die toevoegen?
j. Als je een Javalogo-programma voor een tekening hebt, en je wilt dat die tekening 200 mm naar links verschoven wordt, dan hoef je maar één opdracht toe te voegen. Welke opdracht is dat, en waar moet je die toevoegen?


9. Structuurdiagrammen
a. Maak het JavaLogo-programma (en schrijf de opdrachten op) dat hoort bij onderstaand structuurdiagram:Als je de twee laatste herhalingsblokken apart in een structuurdiagram zet wordt het als volgt:Als het goed is krijg je onderstaande krans :b. Wat is een algoritme
c. Hoe geef je in een structuurdiagram (ook wel PSD = Programma Structuur Diagram genoemd) een keuzeblok aan.
d. Hoe geef je in een structuurdiagram een herhalingsblok aan.