Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
school
    Op deze pagina's staat informatie over het vak informatica in de
    tweede fase van havo en vwo.
    Deze informatie is vooral bestemd voor leerlingen van het
    Amsterdams Lyceum en het Lauwers College te Buitenpost
Informatica cursussen
Access
Excel
Powerpoint
Word
Logo
JavaLogo
Pascal
Delphi
Visual Basic
SQL
HTML en Javascript
Netwerken
Java
PHP en MySQL
GameMaker
Robotica
GIMP (beeeldbewerking)
Opmerkingen/Zoeken
Opmerkingen/vragen
Informatica klas 4
Hoofdstuk 1 Digitaliseren
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 2 Communicatie
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 3 Hardware
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 4 JavaLogo
Meerkeuzevragen
POopgaven
H5 Besturingssystemen
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 6 Pascal
Meerkeuzevragen
POopgaven
Hoofdstuk 7 Netwerken
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 8 Visual Basic
Meerkeuzevragen
POopgaven
Links/softw/PWS
Links
Software
Beverwedstrijd
PWS-onderwerpen
Informatica klas 5
Hoofdstuk 9 Databases
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 10 Databases vervolg
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 11 Informatieanalyse
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 12 Projecten
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 13 Organisaties
Meerkeuzevragen
Presentatie
Hoofdstuk 14 Netwerken deel 2
Meerkeuzevragen
Presentatie
H15 Systeemontwikkeling en UML
Meerkeuzevragen
Presentatie
H16 Javascript en PHP
POopg Javascript
POopgPHP
Informatica klas 6
H17 Cryptografie
Presentatie
H18 Java
Presentatie
H19 PHP/MySQL
Presentatie
H20 Gesch./toepassingen
Lesw./PO's/PTA's
HAVO-4      PTA
Lesw nr. 1 H4
Lesw nr. 2 H4
Lesw nr. 3 H4
Lesw nr. 4 H4
PO nr. 1 H4
PO nr. 2 H4
PO nr. 3 H4
PO nr. 4 H4
HAVO-5      PTA
Lesw nr. 1 H5
Lesw nr. 2 H5
Lesw nr. 3 H5
PO nr. 1 H5
PO nr. 2 H5
PO nr. 3 H5
VWO-4      PTA
Lesw nr. 1 V4
Lesw nr. 2 V4
Lesw nr. 3 V4
Lesw nr. 4 V4
PO nr. 1 V4
PO nr. 2 V4
PO nr. 3 V4
PO nr. 4 V4
VWO-5      PTA
Lesw nr. 1 V5
Lesw nr. 2 V5
Lesw nr. 3 V5
Lesw nr. 4 V5
PO nr. 1 V5
PO nr. 2 V5
PO nr. 3 V5
PO nr. 4 V5
VWO-6      PTA
Lesw nr. 1 V6
Lesw nr. 2 V6
PO nr. 1 V6
PO nr. 2 V6