Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
  Opgaven hoofdstuk 16      
 
1. Alert, datum, eigenschappen
a. Maak een homepage waarin bij het opstarten een venstertje verschijnt waarin om je voornaam wordt gevraagd.
Als je die hebt ingetypt, en op enter hebt gedrukt, verschijnt er een nieuw venstertje waarin om je achternaam wordt gevraagd.
Als je die hebt ingetypt, en op enter hebt gedrukt, verschijnt er in het browservenster: Hallo, dus jij heet Piet Meester (tenminste als je als voornaam Piet hebt ingevoerd, en als achternaam Meester)
b. Maak een homepage waarin bij het opstarten staat: Jij gebruikt Internet Explorer, of Jij gebruikt Mozilla, afhankelijk van de gebruikte browser. Verder staat er: De titel van deze pagina is ....., en dan verschijnt de juiste titel zonder dat je die daar zelf intikt in het HTML-document.
c. Maak een homepage waarin bij het opstarten staat: Hallo, het is vandaag 15-4-2009 (of een andere datum, zorg er voor dat de computer zelf de juiste datum afdrukt), en zorg er voor dat op de statusregel je naam staat.


2. Voorwaardelijke opdracht, functie, button
a. Maak een homepage waarin bij het opstarten een venstertje verschijnt waarin staat: hoeveel is 24 + 35?
Als je het antwoord hebt ingetypt, en op enter hebt gedrukt, verschijnt er in het browservenster: Goedzo (als je 59 hebt ingetypt) en Fout, sukkel! (als het antwoord fout was)
b. Maak een homepage waarin bij het opstarten een venstertje verschijnt waarin staat: Wat is het aankoopbedrag?
Als je een bedrag hebt ingetypt en op enter hebt gedrukt, verschijnt er een nieuw venstertje waarin om het verkoopbedrag wordt gevraagd.
Nadat je dat hebt ingetypt en op enter hebt gedrukt, verschijnt er in het browservenster wat de winst of het verlies is. Dus zoiets als: De winst is 70 euro, of het verlies is 10 euro
c. Maak een homepage waarij in het browservenster een button staat met het opschrift "Geef de tijd". En als je daar op klikt dan verschijnt de tijd in een apart venstertje, dus zoiets als 12:32:15


3. Herhaling, on mouseover, enz.
a. Maak een homepage waarbij de tafel van 7 op het scherm verschijn, dus
.
1 x 7 = 7
...
10 x 7 = 70
Maak gebruik van een for-lus, dus tik het zelf niet allemaal in.
b. Maak een homepage waarin bij het opstarten een venstertje verschijnt waarin staat: Welke tafel wil je zien?
Als er dan een getal is ingetypt verschijnt de tafel van dat getal op het scherm in tabelvorm.
Dus als het getal 8 is ingetypt verschijnt er:
1 x 8 = 8
2 x 8 = 16
...............
10 x 8 = 80
c. Maak een homepage waarop een link naar een andere pagina staat.
Zorg er voor dat als je met de muis over de link gaat de achtergrondkleur van de link geel wordt en de tekstkleur rood.
En zorg er voor dat als je met de muis van de link afgaat de achtergrondkleur van de link rood wordt en de tekstkleur geel.
d. Maak een homepage waarin bij het opstarten een venstertje verschijnt waarin staat: Geef een geheel getal (0=stoppen)
Als er een getal is ingevoerd verschijnt er weer zo'n venstertje, net zolang tot je een nul invoert.
Daarna verschijnt er op het scherm hoeveel getallen groter dan nul je hebt ingevoerd.


4. Formulier-objecten
a. Maak een homepage waarop staat: Geef een kleur (in het engels) met daar achter een tekstvenstertje, waarin een kleur kan worden ingevoerd. Verder staat er een button met "Kleur!" op het scherm.
Als er op die button wordt geklikt wordt de achtergrondkleur van het document de ingevoerde kleur.
Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je een kleur invoert die in html gebruikt mag worden, dus zoiets als red, blue of yellow.
b. Maak een homepage waarop je naam staat, en een selectielijst (ook wel pull-down menu genoemd) met drie opties.
Als je optie 1 (tekst: rood) kiest wordt de achtergrondkleur van het document rood.
Als je optie 2 (tekst: blauw) kiest wordt de tekstkleur van het document blauw.
Als je optie 3 (tekst: statusbalk) kiest verschijnt er op de statusbalk: Optie drie is gekozen.
c. Maak een homepage waarop een vraag staat, met het antwoord er onder. Maar dat antwoord is bij de start onzichtbaar.
Verder staat er een button op het scherm met de tekst: Geef het antwoord.
Als je op die button klikt wordt het antwoord zichtbaar.
d. Maak een homepage waarop het woord "Voornaam" staat, met daar achter een invulvenstertje waarin de voornaam kan worden ingevoerd.
Op de volgende regel staat het woord "Achternaam", met een invulvenstertje waarin de achternaam kan worden ingevoerd.
Verder staat er een verzendbutton op het scherm met de tekst: Versturen.
Als je op die verzendbutton klikt wordt gecontroleerd of er wel een voornaam en een achternaam is ingevuld. Als één van beiden niet is ingevuld, of beide niet, verschijnt er een venstertje met de opdracht dat alsnog te doen.


5. Bewerkingen met getallen en strings, settimeout
a. Maak een homepage waarin bij het opstarten een sommetje zoals 9 x 7 = (de getallen zitten tussen 5 en 10) verschijnt met daar achter een tekstvenstertje, waarin het antwoord kan worden ingevoerd. Verder staat er een button met "Controleer" op het scherm.
Als er op die controleerbutton wordt geklikt verschijnt er "goed" of "fout" in een venstertje.
b. Maak een homepage waarop een tekstvenster staat. In dat tekstvenster staat bij de start 1. Een seconde later staat er 2 in, weer een seconde later 3, enz.
c. Maak een homepage waarop "Voornaam+achternaam" staat, met daar achter een invulvenstertje waarin de volledige naam (voornaam + achternaam) kan worden ingevoerd.
Op de volgende regel staat "Achternaam+voornaam", met een invulvenstertje.
Verder staat er een button op het scherm met de tekst: Draai om.
Als je op die button klikt verschijnt de volledige naam in het tweede venstertje, maar nu staat de achternaam voor de voornaam.
Ga er van uit dat er maar één voornaam wordt ingevoerd, dus dat de achternaam na de eerste spatie staat.


6. Frames
a. Maak een homepage waarin bij het opstarten het browservenster is verdeeld in twee frames, één links en één rechts.
De achtergrondkleur van beide vensters is wit. Verder staat in het linker venster een button met de tekst: "Kleur rechts rood" en nog een button met de tekst: "Nieuwe tekst" , en in het rechter venster staat alleen de tekst "Dit is het rechter frame".
Als je op de eerste button in het linker venster klikt wordt de achtergrondkleur van het rechter venster rood (zonder dat er een nieuw html-document wordt geopend).
Als je op de tweede button in het linker venster klikt wordt de tekst in het rechter venster veranderd in "Dit is de nieuwe tekst" (zonder dat er een nieuw html-document wordt geopend).


7. PHP, inleiding
a. Maak een php-document waarin bij het opstarten de datum verschijnt, dus als het 25 april 2009 is moet er 25/04/2009 verschijnen.
Verder moet er verschijnen: Het IP-adres van deze computer is ...., en op de stippeltjes staat dan natuurlijk het juiste IP-adres.
b. Maak een php-document waarin bij het opstarten de maand wordt afgedrukt. Dus als het 25-04-2009 is moet er verschijnen: We zitten in de maand april


8. PHP, structuur
a. Maak een php-document waarin bij het opstarten de tafel van 23 verschijnt. Maak gebruik van een for-lus in PHP.
Er komt dus:
1 x 23 = 23
2 x 23 = 46
...............
10 x 23 = 230
Maar het is niet de bedoeling dat je dat zelf allemaal intikt.
b. Maak een php-document waarin de gebruiker zijn geboortejaar en geboortedag m.b.v. twee keuzemenu's aan kan geven.
Dus op de volgende manier:

Geef je geboortejaar en - dag:

Bij het geboortejaar moet uit de jaren 1950 t/m 2000 kunnen worden gekozen (dat is in het voorbeeldje niet zo).
De html-code voor die keuzelijst is als volgt:

<select name="dag" size="1">
<option value="1950"> 1951 </option>
<option value="1951"> 1952 </option>
......................................................
<option value="2000"> 2000 </option>
</select>

Maar het is niet de bedoeling dat je 51 option-regels uittypt. Als je PHP gebruikt kan het m.b.v. een for-lus.
Het keuzemenu voor de zeven dagen kan ook met een for-lus, als je de dagen in een array zet.


9. PHP, formulierverwerking
a. Maak een html-document waarin de gebruiker zijn naam in moet voeren in een tekstvenster, en waarin hij of zij de hoofdstad van Duitsland op de volgende manier op moet geven:Zorg er voor dat dit formulier wordt afgehandeld door een php-document. De uitvoer van dit bestand moet er als volgt uit zien, als de gebruiker als naam Fardau invoert, en als hoofdstad Berlijn:
Hallo, Fardau.
Je antwoord op de vraag was: Berlijn
Dat is prima!

Als de gebruiker als naam Jelmer invoert, en als hoofdstad Bonn:
Hallo, Jelmer.
Je antwoord op de vraag was: Bonn
Dat is helaas niet goed!
b. Pas het php-document uit vraag a zo aan, dat als er geen naam wordt ingevoerd er vermeld wordt: Vul wel je naam in!, ga terug.
En als er geen hoofdstad is uitgekozen verschijnt er: Kies wel een hoofdstad uit!, ga terug.
c. Pas het php-document uit vraag b zo aan, dat het een multi-pass document wordt.
Dat betekent dat de vraag en de afhandeling in hetzelfde php-document staan. En als je niets hebt ingevuld wordt dat vermeld, en het formulier heb je dan direkt ook weer in beeld.


10. PHP, bestanden
a. Maak een html-document waarin een formulier met twee tekstvensters. In het bovenste venster kan de gebruiker zijn naam invoeren, en in het onderste zijn geboortedatum. Zorg er voor dat er ook een verzendknop onder staat.
Maak ook een php-document dat de gegevens van het vorige formulier verwerkt. Zorg er voor dat de ingevoerde naam en geboortedatum nog even op het scherm getoond worden en dat die gegevens in een bestand met de naam "gegevens.txt" worden bewaard.
b. Maak een php-document waarmee de namen en geboortedata uit het bestand met de naam "gegevens.txt" worden ingelezen, en op het scherm getoond worden. Per regel een naam met de bijbehorende geboortedatum, in een tabel.