Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Praktische opdracht: Maak een Powerpoint-presentatie over een aantal onderwerpen.  

Maak een powerpoint-presentatie over het volgende:
 • In hoofdstuk 20 wordt iets over de geschiedenis van de computer verteld,
  Maak heel kort een overzicht van de ontwikkeling van ICT-apparatuur in de afgelopen 70 jaar, verwerk dat in je presentatie.
 • Paragraaf 20.5 gaat over de ICT-matrix. Lees die paragraaf door.
  Zoek een advertentie waarin om een ICT-er gevraagd wordt. Verwerk die advertentie in je pp (scan hem in of haal hem van het internet en zet dat plaatje ook in de presentatie), en vertel waar de functie uit jouw advertentie in de ICT-matrix zit.
 • Kies nog een ander onderwerp, dat je ook in je powerpoint-presentatie gaat verwerken; Zeg van tevoren even aan je docent welk onderwerp je uitkiest (elk onderwerp mag maar één keer worden gekozen).

  Een paar mogelijke onderwerpen:
  • Handig zoeken op het internet
  • Virussen en spyware
  • Bluetooth
  • Navigatiesystemen
  • Ruimtevaart
  • Computerspellen
  • Compressietechnieken
  • Mobiele telefoon
  • Beeld en geluid
  • Electronisch winkelen
  • Kunstmatige intelligentie
  • Videoformaten
  • Cryptografie
  • Spraakherkenning
  • Vingerafdrukherkenning
  • Skype
  • MSN
  • Digitale handtekening
  • Cognitieve ergonomie: hoe wordt een systeem gebruikersvriendelijk gemaakt?
  • Een zelf te bedenken onderwerp
 • Maak, als je de presentatie met twee of meer personen maakt, ook een dia waarop een logboek staat: wie heeft wat en wanneer gedaan.
 • Probeer je presentatie zo fraai mogelijk te maken. Zorg voor een eigen presentatiesjabloon, hoe je dat doet kun je hier in de cursus Powerpoint nalezen. Lever het presentatiesjabloon ook als een apart bestand in.
 • Maak een menu in het begin van de presentatie, zodat je kunt kiezen of je naar de geschiedenis, de advertentie, of het zelf gekozen onderwerp wilt springen. Hoe je een menu maakt kun je hier in de cursus Powerpoint nalezen.
 • Zorg ook voor plaatjes en animaties. Hoe je dat doet kun je hier nalezen.
 • Houd je ook aan de afspraken die je gekregen hebt bij Nederlands over het maken van schriftelijk werk (hoewel het niet schriftelijk is)
 • Misschien vind je het ook leuk een youtube-filmpje in de presentatie te verwerken. Hoe je dat doet kun je hier nalezen. Het moet dan natuurlijk wel een filmpje zijn dat iets met het onderwerp te maken heeft.
 • Denk ook om de tien tips voor het maken van presentaties, die kun je hier nalezen. .
 • Zorg er voor dat de powerpointpresentatie op het eind van week 44 op Teletop staat.