Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
[deel 1: Javascript]   [deel 2: PHP]   [deel 3: UML]  

Praktische opdracht vwo-5 periode 4

Deze P.O. bestaat uit drie delen.
Je moet alle Javascript-bestanden inleveren op Teletop, de ELO van het LauwersCollege
 1. Een aantal HTML-documenten met Javasript

  Maak drie Javascript-documenten.
  Voor jou zijn dat de opdrachten ............., ............. en .................. van de Javascript-PO-opdrachten

  • Zorg er voor dat je het met zo weinig mogelijk programmaregels doet.
  • Zorg er voor dat het er netjes en overzichtelijk uit ziet.
  • Voeg commentaar toe om het script te verduidelijken

 2. Een aantal PHP-documenten

  Maak drie PHP-scripts.
  Voor jou zijn dat de opdrachten ............., ............. en .................. van de PHP-PO-opdrachten

  • Zorg er voor dat je het met zo weinig mogelijk programmaregels doet.
  • Zorg er voor dat het er netjes en overzichtelijk uit ziet.
  • Lever de drie php-bestanden in, door ze te uploaden naar je map in lcinformatica.nl
  • Zorg er voor dat op de laatste les van deze periode alle PHP-bestanden van de PO in je map op LCINFORMATICA.NL staan.

 3. Een aantal UML-documenten, gemaakt met Star-UML