Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
  Opgaven hoofdstuk 7 (Netwerken)      


1.  Verbindingen
a. Is een walkie-talkie een simplex, half-duplex of duplex-verbinding?
b. Welk soort communicatiekanaal heeft een telefoon: simplex, half-duplex of duplex-verbinding?
c. Geef een voorbeeld van een simplexverbinding
d. Geef drie netwerkstructuren
e. Heb je bij een ringnetwerk multidroplijnen of point-to-pointlijnen?
f. Geef vier soorten kabels die voor een netwerk gebruikt kunnen worden.


2. Schakeltechnieken
a. Noem de drie soorten schakeltechnieken
b. Is de communicatie bij packetswitching synchroon of asynchroon?
c. Welke schakeltechniek heb je bij een telefoongesprek?
d. Waarom wordt er in de meeste computernetwerken packetswitching toegepast?


3. Pariteitsbit
a. Wat is de waarde van het pariteitsbit voor de byte 11110101 ?
b. Noem een transmissiefout waarbij een pariteitsbit geen uitkomst brengt


4. Netwerken
a. Wat is een LAN en wat is een WAN
b. Noem vier praktische functies van netwerken.
c. Hoe heet het meest gebruikte netwerksysteem voor PC's.
d. Wat is UTP.
e. Wat is een hub.


5. Netwerken, vervolg
a. Welke drie "netwerkonderdelen" moeten worden geinstalleerd voordat een netwerk kan draaien ?
b. Wat is een share. Hoe kun je een share maken onder Windows 98 of hoger ?
c. Welke protocollen worden in een LAN het meest gebruikt
d. Hoe kun je er achter komen wat de naam is van de computer waar je mee werkt
e. Hoe kun je er achter komen wat het IP-adres is van de computer waar je mee werkt


6. Snelheid zenden
a. Wat is een frame
b. Als de snelheid van zenden 100 baud is, worden er dan 100 bits per seconde verzonden ? Waarom wel of niet ?
c. Er worden bits verstuurd worden over een draad. De draad heeft een capaciteit van 200 baud, en verder wordt er gebruik gemaakt van 8 spanningsniveau's. Hoeveel bits worden er dan per seconde verstuurd ?
d. Teken de grafiek van de manchester bitcodering van 10101010


7. CSMA/CD
a. Wat staat er in IEEE 802.3 beschreven ?
b. Wat houdt CSMA/CD in.
c. Wat is een broadcasting systeem.


8. Afstand frames
a. Stel dat één van de computers in een 100BaseT-LAN een frame verstuurt met een lengte van 64 bytes over het netwerk, hoe veel meter heeft het eerste bit dan afgelegd als het laatste bit verstuurd wordt (zoals je weet is de doorvoersnelheid in een 100BaseT-LAN 100 Mbps).
b. Hoe groot mag de afstand tussen twee computers in een 100BaseT-netwerk maximaal zijn (de minimale lengte van een frame is dan 64 bytes)
c. Elk frame in het 208.3-protocol begint met zeven bytes, die allemaal uit het bitpatroon 10101010 bestaan.
Leg uit dat de Manchester-codering daarvan in een 10-baseT-netwerk een blokgolf levert gedurende 5,6 microsec.


9. Foutencorrectie, MAC-adres, PING
a. Wat is het verschil tussen een foutontdekkende code en een foutcorrigerende code. Geef van beide een voorbeeld.
b. Er wordt een even-pariteitsbit toegevoegd aan de volgende rij bits: 10010011
Wat is het pariteitsbit in dat geval, 1 of 0 ?
c. Wat wordt er bedoeld met de CRC, en wat met de CRC-generator?
d. Als de volgende rij bits verstuurd moet worden: 10101010 10101011 en de CRC-generator is 19, wat is de CRC-code dan?
e. Geef twee manieren waarop je het IP-adres van je computer te weten kunt komen
f. Hoe kun je het MAC-adres van je computer te weten komen, en wat is een MAC-adres eigenlijk ?
g. Wat kun je m.b.v. het programma PING ?


10. Draadloze transmissie
a. Wat is een Access Point bij een draadloos netwerk?
b. Als je de SSID van een draadloos netwerk kent, kun je er dan op inloggen?
c. Wat wordt er bedoeld met SSID-broadcasting, en hoe heet het bericht dat dan wordt uitgezonden?
d. Wat is het verschil tussen WEP- en WPA-beveiliging?
e. Hoe kun je het wachtwoord van je Access Point veranderen, want er zit geen toetsenbord aan je Access Point.
f. Waarom is het erg gewenst het wachtwoord van je Access Point te veranderen, als je het net hebt aangeschaft?
g. Wat is het verschil tussen CSMA/CD en CSMA/CA
h. Wat wordt er met MAC-filtering bedoeld bij een draadloos netwerk?