Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica havo-4, periode 4, 2008/2009   
week Les 1 les 2 Les 3
14 Hoofdstuk 7 (site, niet in 't boek)
Bespr. Netwerkverbindingen, structuren en schakeltechnieken.

Lees van de site § 7.1.1 t/m § 7.1.3

Maak opg. 1 t/m 3 (van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespr. Ethernet en netwerksoftware.

Lees van de site § 7.1.4 t/m § 7.1.5

Maak opg. 4
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespr. TCP/IP, share, enz.

Lees van de site § 7.1.6 t/m § 7.1.11

Maak opg. 5
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
15 Bespreken Transport van bits, standaarden.

Lees van de site § 7.2.1 t/m § 7.2.2

Maak opg. 6
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Bespreken CSMA/CD, 802.3 protocol.

Lees van de site § 7.2.3 t/m § 7.2.4

Maak opg. 7 en 8
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
16 Paasmaandag Bespreken foutcorrectie en draadloze netwerken

Lees van de site § 7.2.5, § 7.2.6 en § 7.3.1

Maak opg. 9 en 10
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespreken draadloze netwerken, vervolg

Lees van de site § 7.3.2 t/m § 7.3.5

Maak opg. 11
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
17 B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
VCT over hoofdstuk 7 (Netwerken) Bespr. § 8.1.1 t/m § 8.1.6 van hoofdstuk 8 (Visual Basic, zie website, staat niet in 't boek)

Maak opg. 1
(van de opgaven van hoofdstuk 8)
18 meivakantie    
19 4 mei vrij 5 mei vrij Bespr: reageren op Keypress en het maken van een sommetje § 8.2.1 t/m § 8.2.5 van hoofdstuk 8

Maak opg. 2

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
20 excursieweek    
21 Bespr: Het maken van 10 optelsommen, globale variabelen (§ 8.2.6 t/m § 8.2.9 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 3

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen.
Maak eventueel de eerste opgave van de PO van Visual Basic
Hemelvaartsdag
22 Bespr: Listbox (§ 8.3.1 t/m § 8.3.8 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 4
(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Bespr: Bestanden lezen en schrijven
(§ 8.4.1 t/m § 8.4.9 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 5

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Ga bezig met de PO van Visual Basic
23 Ga verder met de PO van Visual Basic Bespr: Figuren laten bewegen (§ 8.5.1 t/m § 8.5.4 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 6

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Ga verder met de PO van Visual Basic
24 Bespr: Arrays, eigen procedure (§ 8.6.3 en § 8.6.5 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 7

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Ga verder met de PO van Visual Basic Ga verder met de PO van Visual Basic
25 Als er tijd is nog bespr. van JavaLogo: animaties en voorwaardelijke opdracht (§ 4.3.2 en § 4.3.3 van hoofdstuk 4)

Maak opg. 1 en 2

(van de opgaven van § 4.3)
Als er tijd is nog bespr. van JavaLogo: invoervariabel en schuifinvoer (§ 4.3.4 en § 4.3.5 van hoofdstuk 4)

Maak opg. 3 en 4

(van de opgaven van § 4.3)
Toetsweek vanaf woensdag
26 toetsweek    

De repetitie in de toetsweek gaat over de hoofdstukken 7 (Netwerken) en 9 (Visual Basic)
(beide hoofdstukken staan niet in het boek)