Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Praktische opdracht havo-4 periode 3   

Deze P.O. bestaat uit twee delen.
Je moet alle bestanden inleveren op Teletop, de ELO van het LauwersCollege
 1. Pascal
  • Je moet vier Pascal-programma's maken, alleen of in tweetallen.
   Voor jou zijn dat ..........., ..........., ............ en .......... van de PO-Opgaven Pascal
  • Zet, zodra je een programma klaar hebt, het op Teletop. Alleen de broncode (met extensie pas), niet de projectfile!
  • Op ... moet alles klaar zijn. Lever de programma's (alleen de pas-bestanden) in op Teletop, zet, als je met zijn tweeën hebt gewerkt, ook het logboek (in een tekstbestand, noem het logboek.doc of logboek.txt) op Teletop
  • Irie Pascal kun je van de informaticasite downloaden.
  • Beoordeling volgens TIP :
   T = techniek werkt het allemaal volgens de regels, heb je het goed geprogrammeerd en begrijp je het ook. Ik kan je vragen, voordat ik het cijfer geef, uit te leggen hoe het precies werkt, en welk onderdeel van het programma welke gevolgen heeft.
   I = inhoud Er wordt niet alleen gekeken of het werkt, maar ook hoe je hebt geprogrammeerd. Bondig programmeren, als iets in twee regels kan en je hebt het in tien regels gedaan dan werkt dat niet in je voordeel.
   P =presentatie en proces Hoe ziet het er uit, en heb je het op tijd klaar enz.

   Probeer het zo te maken dat het er leuk uitziet

 2. Een aantal Javalogo-programma's

  Maak ... Javalogo-programma's.
  Voor jou zijn dat de opdrachten ............. van de Javalogo-PO-opdrachten

  • Zorg er voor dat je het met zo weinig mogelijk programmaregels doet.
  • Zorg er voor dat het er netjes en overzichtelijk uit ziet.
  • Voeg commentaar toe bij langere programma's
  • Als er gelijke vormen in voorkomen dan moet je voor zo'n vorm een procedure maken (in Java noem je dat een methode).
  • Lever alleen de java-bestanden (met de extensie .JAVA) van de drie opgaven in op Teletop, dus niet de html- of class- of workspace-bestanden.