Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica havo-5 rapportperiode 3 2009/10   
week Les 1 les 2 les 3
3 Bespreken repetitie en hoofdstuk 13 §13.1

Bespreken hoofdstuk 13 §13.1 en 13.2
Maak opg. 1 en 2 van de opgaven van hoofdstuk 13
Bespreken hoofdstuk 13 §13.2
Maak opg. 3 van de opgaven van hoofdstuk 13
Maak het organigram van het L.C. (zie PO nr 3)
(klik in Word op Invoegen → Smartart → Hiërarchie → Organigram)
Sla het op in een word-bestand. Lever het in via Teletop
Bespreken hoofdstuk 13 §13.3
Maak opg. 4 en 5 van de opgaven van hoofdstuk 13
Maak de vergelijking van de PO
(klik in Word op Invoegen → Object → Vergelijkingseditor 3.0)
Sla het op in een word-bestand. Lever het in via Teletop
4 B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Bespreken hoofdstuk 13 §13.4
Maak opg. 6 t/m 7 van de opgaven van hoofdstuk 13
Maak de communicatie-matrix van het LC (zie PO )
(klik op Invoegen → Object → Vergelijkingseditor 3.0)
Sla het op in een word-bestand. Lever het in via Teletop
Bespreken hoofdstuk 13 §13.5
Maak opg. 8 van de opgaven van hoofdstuk 13
Maak de communicatie-matrix van het LC af (zie PO)

Lever het in via Teletop
5 Bespreken Netwerken deel 2, transport in lagen hoofdstuk 14 §14.1.1 t/m 14.1.5

Maak opg. 1 t/m 3 van de opgaven van hoofdstuk 14
Bezig met tweede gedeelte van de PO: Werken met Excel en VBA Bezig met tweede gedeelte van de PO: Werken met Excel en VBA
6 Bespreken Netwerken deel 2, transport in lagen hoofdstuk 14 §14.1.5 t/m 14.1.7

Maak opg. 4 en 5 van de opgaven van hoofdstuk 14
vct over hoofdstuk 13 Bezig met tweede gedeelte van de PO: Werken met Excel en VBA
7 Bespreken datalinklaag hoofdstuk 14 §14.2.1 t/m 14.2.3

Maak opg. 6 en 7 van de opgaven van hoofdstuk 14

Maak thuis de opdracht met ping en traceroute, lever het in via Teletop
Werken aan de PO Excel Het eerste deel van de PO moet vandaag zijn ingeleverd op Teletop
(organigram, vergelijking, comm.matrix, ping en traceroute)

Werken aan de PO Excel
8 Voorjaarsvakantie    
9 Bespreken datalinklaag hoofdstuk 14 §14.2.4 t/m 14.2.6

Maak opg. 8 en 9 van de opgaven van hoofdstuk 14
Werken aan de PO Excel vct over hoofdstuk 14
10 Werken aan de PO Excel Werken aan de PO Excel Werken aan de PO Excel
11 Werken aan de PO Excel Werken aan de PO Excel Werken aan de PO, inleveren via Teletop
12 Werken aan de PO Excel Werken aan de PO, inleveren via Teletop Toetsweek

In de toetsweek heb je een repetitie over hoofdstuk 13 en 14