Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
[deel 1: exelsheet]   [deel 2: javalogo]  

Praktische opdracht vwo-4 lesperiode 2

Deze P.O. bestaat uit twee delen.
Je moet alle bestanden (4 in totaal) inleveren op Teletop, de ELO van het LauwersCollege
 1. Een spreadsheet.

  Hieronder zie je een tabel met de microprocessoren van Intel.
  De 8088 (ook wel XT genoemd) wordt vaak als basis genomen, dat was de eerste microprocessor die meer kon dan rekenen.
  De processoren, die later kwamen, zijn allemaal verbeteringen op de basis.
  Ze zijn allemaal backward compatibel: bijvoorbeeld de Pentium 4 kan elk programma, dat de 8088 kon verwerken, ook verwerken, maar het gaat wel ongeveer 5000 keer zo snel.
  De laatste processoren (Core Duo) zijn weggelaten. Die hebben twee kernen en zijn daarom moeilijk te vergelijken met de anderen.

  Naam Jaar Transistors Kloksnelheid MIPS
  4004 1971 2300 0.1 MHz 0.07
  8008 1972 3500 0.2 MHz 0.05
  8080 1974 6000 2 MHz 0.64
  8088 (XT) 1979 29000 5 MHz 0.33
  80286 (AT) 1982 134000 6 MHz 1
  80386 1985 275000 16 MHz 5
  80486 1989 1 200 000 25 MHz 20
  Pentium 1993 3 100 000 60 MHz 100
  Pentium Pro 1995 5 500 000 150 MHz 250
  Pentium II 1997 7 500 000 233 MHz 300
  Pentium III 1999 9 500 000 450 MHz 510
  Pentium 4 2000 42 000 000 1.3 GHz 1700
  Pentium 4 "Prescott" 2004 125 000 000 2.8 GHz 7000
  Pentium D 2005 230 000 000 2.8 GHz 16000


  Zet die tabel in een werkblad in Excel.
  • In de eerste kolom de naam van de processor.
  • In de tweede kolom het jaar.
  • In de derde kolom het aantal transistoren
  • In de vierde kolom de kloksnelheid in MHz (bij de laatste drie moet je het even omzetten naar MHz)
  • In de vijfde kolom het gemiddelde aantal MIPS
  • In de zesde kolom zet je hoeveel keer zo snel de processor is als de XT-processor (bij de 80286 is dat bijvoorbeeld 1 / 0,33 = 3 keer zo snel)
   Doe dat m.b.v. formules, en wel zo dat als je bij de XT het aantal MIPS verandert in 0,34 de getallen in de zesde kolom automatisch veranderen.
   Zorg er voor dat het op drie decimalen wordt afgerond.
  • Een zekere meneer Moore heeft omstreeks 1980 voorspeld dat het aantal transistors op een computerchip elke 1,5 jaar verdubbelt.
   Dat wordt daarom wel de Wet van Moore genoemd.
   Dan kun je m.b.v. een wiskundige formule berekenen dat het aantal elk jaar 1,31 keer zo groot wordt.

   Zet in de zevende kolom wat het aantal transistors zou zijn als dit klopt; ga daarbij uit van 2300 transistors in 1971.
   Bereken die aantallen niet zelf maar laat ze berekenen m.b.v. een formule die gebruik maakt van het jaar en de factor 1,31
   Immers na bijvoorbeeld 8 jaar is dat aantal volgens de wet van Moore 1,31 8 * 2300
  • Zet je naam ook op het werkblad, onder de tabel.
  • Geef de koppen en de kolommen kleurtjes, net zoals hier boven.
  • Zorg er voor dat er dikke vertikale lijnen tussen de kolommen zitten.

  • Maak dan een grafiek, en zet die in hetzelfde werkblad.
  • In die grafiek moeten de namen van de processoren bij de horizontale as. Zorg er voor dat die namen er vertikaal onder staan, dus niet scheef zoals het standaard gebeurt (de letters dus ook vertikaal).
  • En vertikaal moeten twee dingen worden uitgezet hoeveel keer zo snel als de XT (dat staat in de zesde kolom) en de kloksnelheid in MHz (dat staat in de vierde kolom).
  • Zorg ook voor een goede legenda, zodat duidelijk is wat in de grafiek wordt uitgebeeld.

  • Je ziet dat de twee grafieken in het begin aardig gelijk op lopen. Maar in de laatste jaren niet meer. Geef daar een verklaring voor. Typ die verklaring in de cellen onder de grafiek.

  • Maak dan nog een grafiek, en zet die onder de vorige.
  • Ook in die grafiek moeten de namen van de processoren bij de horizontale as, ook nu weer moeten ze er vertikaal onder staan.
  • En vertikaal moeten er weer twee dingen worden uitgezet: het aantal transistors in werkelijkheid (dat staat in de derde kolom) en het aantal transistors volgens de wet van Moore (dat staat in de zevende kolom).
  • Zorg ook nu weer voor een goede legenda, zodat duidelijk is wat in de grafiek wordt uitgebeeld.

  • Zet onder die laatste grafiek wat je opvalt in die grafiek: klopt de wet van Moore ?

  • Lever het excel-bestand in via Teletop.

 2. Een aantal Javalogo-programma's

  Maak vier Javalogo-programma's.
  De opdrachten kun je vinden door te klikken op Javalogo-PO-opdrachten
  En welke opgaven je moet maken hoor je van je docent.

  • Zorg er voor dat je het met zo weinig mogelijk programmaregels doet.
  • Zorg er voor dat het er netjes en overzichtelijk uit ziet.
  • Voeg commentaar toe bij langere programma's
  • Als er gelijke vormen in voorkomen dan moet je voor zo'n vorm een procedure maken (in Java noem je dat een methode).
  • Lever alleen de java-bestanden (met de extensie .JAVA) van de drie opgaven in op Teletop, dus niet de html- of class- of workspace-bestanden.

  Zorg er voor dat op de laatste les van deze periode alle bestanden van de PO op Teletop zijn ingeleverd.