Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Praktische opdracht vwo-4 periode 4   

Deze P.O. bestaat uit twee delen.
Je moet alle bestanden inleveren op Teletop, de ELO van het LauwersCollege
 1. Visual Basic
  • Je moet vier VB-programma's maken.
   Voor jou zijn dat de opgaven maak je ......, ..........., ............ en .......... van de PO-Opgaven VB
  • Zet, zodra je een programma klaar hebt, het op Teletop. Alleen het formulierbestand (met extensie frm)
  • Op ..... moet alles klaar zijn. Lever de programma's (alleen de frm-bestanden) in op Teletop
  • Alleen de interface levert ook al punten op. Lukt het je niet het programma draaiend te krijgen dan kun je dus toch nog wel punten krijgen voor de interface
  • Visual Basic 6.0 kun je van me op CDROM krijgen. Vraag er naar als je dat wilt.
   Om te oefenen kun je ook Visual Basic 2008 (of Visual Basic.NET) downloaden, dat is de opvolger van Visual Basic 6.0
   Je kunt het downloaden van de site http://www.microsoft.com/express/download/
   Alleen om te oefenen, niet om de daarmee gemaakte bestanden in te leveren, want die zijn anders dan van VB
  • Beoordeling volgens TIP :
   T = techniek werkt het allemaal volgens de regels, heb je het goed geprogrammeerd en begrijp je het ook. Ik kan je vragen, voordat ik het cijfer geef, uit te leggen hoe het precies werkt, en welk onderdeel van het programma welke gevolgen heeft.
   I = inhoud Er wordt niet alleen gekeken of het werkt, maar ook hoe je hebt geprogrammeerd. Bondig programmeren, als iets in twee regels kan en je hebt het in tien regels gedaan dan werkt dat niet in je voordeel. Houdt je ook aan de naamgeving (zoals besproken in hoofdstuk 2) van de labels, textboxen enz.
   P =presentatie en proces Hoe ziet het er uit, en heb je het op tijd klaar enz.

   Probeer het zo te maken dat het er leuk uitziet

 2. Een aantal Javalogo-programma's

  Maak ... Javalogo-programma's.
  Voor jou zijn dat de opdrachten ............. van de Javalogo-PO-opdrachten

  • Zorg er voor dat je het met zo weinig mogelijk programmaregels doet.
  • Zorg er voor dat het er netjes en overzichtelijk uit ziet.
  • Voeg commentaar toe bij langere programma's
  • Als er gelijke vormen in voorkomen dan moet je voor zo'n vorm een procedure maken (in Java noem je dat een methode).
  • Lever alleen de java-bestanden (met de extensie .JAVA) van de drie opgaven in op Teletop, dus niet de html- of class- of workspace-bestanden.