Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica vwo-5 periode 1 2010/2011  
week les 1 (ma 3) les 2 (di 1) les 3 (do 1)
35     Lees hoofdstuk 9 §9.3 en 9.4
Maak opg. 1 en 2 van de opgaven van hoofdstuk 9
36 Lees hoofdstuk 9 §9.5
Maak opg. 3 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespreken relationele databases en SQL: select, from, distinct, order by
Lees hoofdstuk 9 §9.1 t/m 9.3 en 9.5 t/m 9.7
Maak opg. 4 tm 10 van de opgaven van hoofdstuk 9
B-uur

Maak de opdrachten van de vorige lessen af
37 Bespreken SQL: where, and, or, not, like, is null, limit
Lees hoofdstuk 9 §9.8
Maak opg. 11 tm 14 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespreken SQL: functies, group by, having
Lees hoofdstuk 9 §9.9 en 9.10
Maak opg. 15 tm 17 van de opgaven van hoofdstuk 9
Bespreken SQL: Gegevens uit meer tabellen gebruiken
Lees hoofdstuk 9 §9.11
Maak opg. 18 tm 24 van de opgaven van hoofdstuk 9
38 Bespreken SQL: Subqueries, exists
Lees hoofdstuk 9 §9.12
Maak opg. 25 tm 28 van de opgaven van hoofdstuk 9
B-uur

Maak de opdrachten van de vorige lessen af
vct over hoofdstuk 9
39 Bespreken: Sleutels en verwijzingen, nieuwe tabel
Lees hoofdstuk 10 §10.1 en 10.2
Maak opg. 1 tm 3 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespreken: INSERT, UPDATE, DELETE Lees hoofdstuk 10 §10.3
Maak opg. 4 tm 7 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespreken: Nieuwe tabel met sql
Lees hoofdstuk 10 §10.3
Maak opg. 8 tm 10 van de opgaven van hoofdstuk 10
40 Bespreken: Beveiliging van databases, privacy
Lees hoofdstuk 10 §10.4
Maak opg. 11 en 12 van de opgaven van hoofdstuk 10
Bespreken: Index, locking
Lees hoofdstuk 10 §10.5 en 10.6
Maak opg. 13 en 14 van de opgaven van hoofdstuk 10
B-uur

Maak de opdrachten van de vorige lessen af
41 vct over hoofdstuk 10 Werken aan de PO Werken aan de PO
42 Werken aan de PO Werken aan de PO Werken aan de PO
43 herfstvakantie
44 Werken aan de PO Werken aan de PO Werken aan de PO, inleveren PO
45 toetsweek
  Repetitie over hoofdstuk 9 en 10 (je kunt het het beste leren aan de hand van de opgaven)


Werkwijze bij Informatica.
  • Je ziet steeds op de leswijzer welke paragrafen je moet lezen, en welke opgaven je moet maken. De opgaven en de inhoud van de hoofdstukken vind je op de informatica-website http://lcinformatica.nl. Die opgaven maak je in een schrift, of in een word-document.
  • De eerste les na elk B-uur kan ik controleren of je voldoende aan de taak hebt gewerkt.
    De uitwerkingen van de opgaven staan op de website, zodat je het zelf na kunt kijken.
  • Over elk hoofdstuk krijg je een vct (voortgangscontroletoets). Hier krijg je een cijfer op. De repetitie in de toetsweek telt 2 keer zo zwaar als de gezamenlijke vct's. De vct telt alleen mee als je er voordeel van hebt.
    Als je één van de twee vct's onvoldoende hebt gemaakt dan kom je niet in aanmerking voor de herkansing.
  • Je hebt in elke toetsweek een repetitie. Dat cijfer, waarin de cijfers van de vct's worden verwerkt, telt mee voor het eindexamen, en ook voor het rapport.
  • Je hebt in elke periode waarin je informatica hebt ook een praktische opdracht. Meestal maak je die met z'n tweeën. Je moet daarbij ook altijd een "logboek" bijhouden. Daarin staat wat er gedaan is, wanneer en door wie. Vermeld ook eventuele bijzonderheden of moeilijkheden die jullie tegenkwamen. Houd je verder aan de regels voor het inleveren van schriftelijk werk (al is het bij informatica eigenlijk niet schriftelijk), die je bij Nederlands hebt gekregen. Denk om de deadline, elke dag later scheelt je een halve punt !
  • Je krijgt per periode waarin je Informatica hebt twee cijfers op je rapport: één voor de toets en één voor de praktische opdracht. Die tellen even zwaar. Je cijfer wordt dus voor 50 % bepaald door toetsen en voor 50 % door praktische opdrachten.