Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Praktische opdracht vwo-6 periode 1   

Deze P.O. bestaat uit twee delen.
Je moet alle bestanden inleveren op Teletop, de ELO van het LauwersCollege
 1. Twee Javalogo-programma's met interactie

  Maak de volgende Javalogoprogramma's.: opdracht ............. van de Javalogo-PO-opdrachten
  (zie de tabel hier onder)

 2. Een aantal Java-programma's

  Maak drie Java-programma's
  Voor jou zijn dat de opdrachten ............., ............. en .................. van de Java-PO-opdrachten

  Behalve op de werking wordt het programma ook beoordeeld op grond van:
  • Het zinvol gebruiken van methoden en parameters
  • Het gebruik van duidelijke namen voor methoden en variabelen
  • Een overzichtelijke en consequente layout
  • Het opnemen van commentaar bij belangrijke passages, zodat het programma begrijpelijk is voor anderen
  • Het vermijden van onnodig ingewikkelde of tijdrovende algoritmes

  • Zorg er voor dat op .. november 2011 alle bestanden van de PO via Teletop zijn ingeleverd.