Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica vwo-4, periode 4, 2008/2009   
week Les 1: woensdag 1 les 2: woensdag 4 Les 3: donderdag 3
14 Bespr. § 8.1.1 t/m § 8.1.6 van hoofdstuk 8 (Visual Basic, zie website, staat niet in 't boek)

Maak opg. 1
(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Ga verder met opg. 1
(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Bespr: reageren op Keypress en het maken van een sommetje (§ 8.2.1 t/m § 8.2.5 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 2

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
15 B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen, maak de eerste opgave van de PO
Bespr: Het maken van 10 optelsommen, globale variabelen (§ 8.2.6 t/m § 8.2.9 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 2 af

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Bespr. Listbox, zie § 8.3.1 t/m § 8.1.4 van hoofdstuk 8

Maak opg. 3
(van de opgaven van hoofdstuk 8)
16   Hoofdstuk 7
Bespr. Netwerkverbindingen, structuren en schakeltechnieken.

Lees van de site § 7.1.1 t/m § 7.1.3

Maak opg. 1 t/m 3 (van de opgaven van hoofdstuk 7)
B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige les en de PO
17 B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige les en de PO
Bespr. Timer, zie § 8.5.1 t/m § 8.5.6 van hoofdstuk 8

Maak opg. 5
(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Bespr. netwerksoftware, share, enz.

Lees van de site § 7.1.6 t/m § 7.1.11

Maak opg. 4 en 5
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
18 meivakantie    
19 Ga verder met PO nr 4 Bespreken Transport van bits, standaarden.

Lees van de site § 7.2.1 t/m § 7.2.2

Maak opg. 6
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Hemelvaartsdag
20 Ga verder met PO nr 4 Bespr: Bestanden lezen en schrijven
(§ 8.4.1 t/m § 8.4.9 van hoofdstuk 8)

Maak opg. 5

(van de opgaven van hoofdstuk 8)
Ga verder met PO nr 4
21 Bespreken CSMA/CD, 802.3 protocol.

Lees van de site § 7.2.3 t/m § 7.2.4
Maak opg. 7 en 8
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespreken foutcorrectie en draadloze netwerken

Lees van de site § 7.2.5, § 7.2.6 en § 7.3.1

Maak opg. 9 en 10
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Ga verder met PO nr 4
22 Bespreken draadloze netwerken, vervolg

Lees van de site § 7.3.2 t/m § 7.3.5
Maak opg. 11
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespr. van JavaLogo: animaties en voorwaardelijke opdracht (§ 4.3.2 en § 4.3.3 van hoofdstuk 4)

Maak opg. 1 en 2

(van de opgaven van § 4.3)
VCT over hoofdstuk 7
23 Bespreken Transport van bits, standaarden.

Lees van de site § 7.2.1 t/m § 7.2.2

Maak opg. 6
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespreken CSMA/CD, 802.3 protocol.

Lees van de site § 7.2.3 t/m § 7.2.4
Maak opg. 7 en 8
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespreken foutcorrectie en draadloze netwerken

Lees van de site § 7.2.5, § 7.2.6 en § 7.3.1

Maak opg. 9 en 10
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
24 Bespreken foutcorrectie en draadloze netwerken

Lees van de site § 7.2.5, § 7.2.6 en § 7.3.1

Maak opg. 9 en 10
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Bespreken draadloze netwerken, vervolg

Lees van de site § 7.3.2 t/m § 7.3.5
Maak opg. 11
(van de opgaven van hoofdstuk 7)
Ga verder met PO nr 4
25 Ga verder met PO nr 4 Ga verder met PO nr 4 Toetsweek vanaf donderdag

De repetitie in de toetsweek gaat over de hoofdstukken 7 (Netwerken) en 8 (Visual Basic)