Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica vwo-5 rapportperiode 4 2009/10   
week Les 1 les 2 les 3
14 Lees door: Hoofdstuk 15 § 15.1 en 15.2
Maken opg. 1 en 2 van de opgaven van hoofdstuk 15) Eventueel werken aan de PO van periode 3
Bespr. Javascript: de basis.
Lees § 16.1.1 t/m § 16.1.5 door.
Maak opg. 1 van de opgaven van hoofdstuk 16)
Bespr. Javascript: functies, if-opdracht en herhaling.
Lees § 16.1.6 t/m § 16.1.10 door.
Maak opg. 2 en 3 van de opgaven van hoofdstuk 16)
15 Bespr. Javascript: formulieren.
Lees § 16.2.1 t/m § 16.2.5 door.
Maak opg. 4 van de opgaven van hoofdstuk 16)
B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen, en maak eventueel de eerste opgave van de PO
Bespr. Javascript: getallen, strings, settimeout.
Lees § 16.3.1 t/m § 16.3.3 door.
Maak opg. 5 van de opgaven van hoofdstuk 16)
16   Werken aan de PO van periode 4 Bespr. Javascript: strings, settimeout
Lees § 16.3.3 door.
Maak opg. 5 van de opgaven van hoofdstuk 16)
17 Bespr. Javascript: het window-object en frames.
Lees § 16.4.1 t/m § 16.4.3 door.
Maak opg. 6 van de opgaven van hoofdstuk 16)
Werken aan de PO van periode 4 Werken aan de PO van periode 4
18 Meivakantie Meivakantie Meivakantie
19 Bespr. PHP: de basis.
Lees § 16.5.1 t/m § 16.5.8 door.
Maak opg. 7 van de opgaven van hoofdstuk 16)
Werken aan de PO van periode 4 Hemelvaartsdag
20 Bespr. PHP: variabelen, if-opdracht, herhaling.
Lees § 16.6.1 t/m § 16.6.6 door.
Maak opg. 8 van de opgaven van hoofdstuk 16)
Werken aan de PO van periode 4 Bespr. PHP: formulierverwerking.
Lees § 16.7.1 t/m § 16.7.6 door.
Maak opg. 9 van de opgaven van hoofdstuk 16)
21 Bespr. PHP: werken met bestanden.
Lees § 16.8.1 t/m § 16.8.6 door.
Maak opg. 10 van de opgaven van hoofdstuk 16)
Werken aan de PO van periode 4 Werken aan de PO van periode 4
22 Excursieweek Excursieweek Excursieweek
23 Bespr. Hoofdstuk 15 § 15.1 en 15.2
Maken opg. 1 en 2 van de opgaven van hoofdstuk 15)
Werken aan de PO van periode 4 Bespr. Hoofdstuk 15 § 15.3 en 15.4
Maken opg. 3 en 4 van de opgaven van hoofdstuk 15)
24 Bespr. Hoofdstuk 15 § 15.5 en 15.6
Maken opg. 5 en 6 van de opgaven van hoofdstuk 15)
Werken aan de PO van periode 4 Bespr. Hoofdstuk 15 § 15.7 en 15.8
Maken opg. 7 en 8 van de opgaven van hoofdstuk 15)
25 Werken aan de PO van periode 4 Werken aan de PO van periode 4 Toetsperiode 4

In de toetsweek heb je een repetitie over hoofdstuk 14 en 15