Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Praktische opdracht vwo-5, periode 2, Informatiemodellering   

Carin's Haarmode

carin's haarmode Bij Carin's Haarmode in Buitenpost (http://carinshaarmode.nl) kun je sinds kort online een afspraak maken. Die afspraken en andere gegevens worden bij Carin's Haarmode natuurlijk in een database vastgelegd. Die database is er al, maar wij gaan net doen alsof hij er nog niet is. Wij gaan een database voor haar ontwerpen.

Als je een afspraak wilt maken, en je gegevens zijn bij Carin nog niet bekend, dan moet je het formulier dat je hier rechts ziet invullen.

Je moet dus invullen: emailadres (dat dient ook als gebruikersnaam), wachtwoord (dat mag je dus zelf bedenken), achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, en mobiel nummer.

Die gegevens worden beschouwd als een gezinsaccount, want later moet je nog invullen welke gezinsleden er zijn (natuurlijk hoef je alleen de namen in te vullen van de gezinsleden die van plan zijn naar Carins's kapperszaak te gaan.

Hier onder zie je hoe de gegevens van de gezinsleden ingevuld kunnen worden.
Per gezinslid moet je de naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) en de geboortedatum invullen.
Zodra je een regel hebt ingevuld komt er een nieuwe regel met lege vakjes onder, en dan kun je eventueel nog een regel invullen. Je kunt dus zoveel gezinsleden invullen als je wilt.

carin's haarmode

Als je een afspraak wilt maken dan log je in op de site van carin's haarmode, je klikt op "Online afspraak maken", en dan krijg je onderstaand venster in beeld.
Je moet dan een datum voor de afspraak uitkiezen, en dan moet je een behandeling uitkiezen: knippen, wassen, permanent, of iets dergelijks.

carin's haarmode

Vervolgens moet je uitkiezen welke medewerkster je wilt (zie het linker venster hieronder), en daarna kun je nog de tijd bepalen (zie het rechter venster hieronder).

carin's haarmode   carin's haarmode

Tenslotte moet je nog aangeven voor welk gezinslid de afspraak geldt, en daarna ligt de afspraak vast.

carin's haarmode

Het is jullie opdracht om voor Carin's Haarmode stapsgewijs een database te ontwerpen en te maken.

De afspraken, die worden gemaakt, moeten ook in de database verwerkt kunnen worden.

Je opdracht is om het volgende te doen (in groepjes van twee):

 • Maak een planning m.b.v. Ganttproject. Voer de namen in van de groepsleden, die samen de PO maken. En voer alle activiteiten in, plan de data in en de personen die die activiteiten uitvoeren.
  Als je de PO alleen maakt dan kun je deze opdracht overslaan.
 • Voer de informatieanalyse uit (dus zinnetjes maken), in FCO.

  (Aanwijzing:
  • Het is handig om de gezinnen, die een account hebben bij Carin's Haarmode, een nummer te geven.
   Dan kun je bijvoorbeeld beginnen met de zinnetjes (dat zijn elementaire feiten): Gezin nr. 1 heeft emailadres rjvanderbeek@gmail.com en Gezin nr. 1 heeft als wachtwoord geheim. En zo kun je doorgaan. Je moet er voor zorgen dat alle gegevens, die moeten worden vastgelegd in een zinnetje voorkomen.
  • Als je allemaal zinnen met gezin nr. 1 hebt ingevoerd, hoef je niet meer zinnen met gezin nr. 2 enz. in te voeren. Het gaat eerst alleen om de structuur van de gegevens. Als de structuur van de database bekend is ga je veel meer gegevens invoeren in Access, maar dat hoeft bij de informatie-analyse nog niet.
  • De klanten van Carin's Haarmode zijn de gezinsleden, en het is verstandig om die ook met een nummer aan te geven.
   We kunnen bijvoorbeeld Jelle van der Beek klantnummer 100 geven. Dan is de zin, waarmee je zijn gegevens duidelijk maakt: Klantnummer 100 heet Jelle van der Beek, hij is geboren op 5 september 1981 en hij hoort bij gezin nr. 1
   De elementaire feiten, die daar uit volgen kun je dan zelf hopelijk wel bepalen.
  • Ook de afspraken moeten worden vastgelegd, en het is handig om die ook weer te nummeren.
   De afspraak, die in de vensters hier boven is gemaakt, zou je bijvoorbeeld nummer 1000 kunnen geven.
   Dan zou je die afspraak dus als volgt kunnen verwoorden: Afspraak nr. 1000 is voor klantnummer 100, het betreft behandeling 101 knippen, het wordt gedaan door Carin, en het gebeurt op 9 december 2010 om 14.00 uur.
 • Maak het IGD, zorg er voor dat het overzichtelijk is, zo weinig mogelijk snijdende lijnen.
 • Breng de beperkingen aan en leid het strokendiagram af m.b.v. FCO
 • Maak nu een nieuwe database aan in ACCESS, en laat de tabellen in ACCESS automatisch genereren, zie Hoofdstuk 11.9 ).
  Je kunt de database met de (lege) tabellen hier ook downloaden, en daar verder gebruik van maken.
  Je krijgt dan de punten voor het genereren niet, behalve als je de PO alleen maakt, dan mag je er zonder puntenaftrek gebruik van maken.
 • Maak formulieren in Access waarmee je de gegevens handig in kunt voeren.
  Als er een verwijzing naar een andere tabel in voorkomt zorg er dan voor dat je m.b.v. een keuzelijst kunt kiezen. Zorg er bij het veld medewerkster ook voor dat je m.b.v. een keuzelijst kunt kiezen uit Annet, Jellie, Rieneke, Carin, Jeanette, of Zonnebank (zie cursus Access hoofdstuk 3.)
 • Voer een aantal gezinnen met hun gegevens in. Jullie eigen gezin en misschien enkele familieleden of buren of bekenden, minstens 5 gezinnen. Voer bij elk gezin ook een aantal gezinsleden in, dat zijn dan de klanten.
  En voer een aantal afspraken in, minstens 10
 • Maak etiketten voor alle gezinnen; zorg ervoor dat op het etiket het volgende staat: Aan de klanten van Carin's Haarmode, en daaronder het adres, en daaronder de postcode en de woonplaats (zie cursus Access hoofdstuk 4.)
 • Maak SQL-queries waarmee de volgende lijsten gemaakt kunnen worden :
  • Lijst met alle gezinnen (druk af: achternaam, postcode, woonplaats), gesorteerd op postcode
  • Lijst van alle klanten, die een afspraak hebben op een bepaalde dag. Welke datum dat is mag jij bepalen (vwo: gebruik een parameter, zodat je bij de uitvoering van de query een datum uit kunt kiezen)
   Druk af: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, datum, tijd, medewerkster, behandeling
  • alleen voor vwo: Lijst van alle klanten, die nog geen afspraak bij Carin's Haarmode hebben gemaakt. Geef alleen de namen (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) van die gezinsleden.
  • Lijst van alle gezinnen waarvan 3 of meer gezinsleden als klant zijn ingevoerd (druk af: gezinsnummer en achternaam)
 • Maak een schakelbord met de volgende menu-onderdelen:
  • Mutaties met submenu:
   • Mutaties gezinnen
   • Mutaties gezinsleden
   • Afspraken
  • Etiketten
  • Lijsten met submenu:
   • Adressen gesorteerd op postcode
   • Gezinnen met 3 of meer gezinsleden
   • Lijst van alle klanten, die een afspraak hebben op een bepaalde dag. Laat daarbij de naam van de klant, de datum, de tijd, de behandeling en de medewerkster die het doet afdrukken.

Werkschema :

Activiteit deadline
Maak een planning m.b.v. Ganttproject. Voer de namen in van de groepsleden, die samen de PO maken. En voer alle activiteiten in, plan de data in en de personen die die activiteiten uitvoeren. Geef ook aan of de acttiviteiten tegelijkertijd gedaan kunnen worden, of dat de ene taak beslist na een andere taak moet worden uitgevoerd.
Lever het Gantt-bestand in op Teletop
7 jan 2011
Maak alle mogelijke voorbeeldzinnetjes waarmee feittypen worden gemaakt (dus de elementaire feiten) en voer ze in in FCO en kwalificeer ze.
Lever het IG in op Teletop!
7 jan 2011
Laat het IGD (informatiegrammaticadiagram) tekenen. En breng de beperkingen aan.
Lever het IGD met de beperkingen (dus met de pijlen) in op Teletop!
7 jan 2011
Laat het ontwerp van de database maken in FCO met het GLR-algoritme. 10 jan 2011
Maak een nieuwe database "Carinshaarmode" in ACCESS
Laat de tabellen genereren in Access. Hoe dit moet lees je in Hoofdstuk 11.9 .
Eventueel kun je ook gebruik maken van een database van carinshaarmode op de site, waarin alleen de structuur is opgeslagen maar geen gegevens. De database met de (lege) tabellen kun je hier downloaden
De punten voor het genereren krijg je dan niet, behalve als je de PO alleen maakt.
10 jan 2011
Maak formulieren voor de tabellen in kolomvorm. Denk ook om keuzelijsten (zie hierboven) 14 jan 2011
Voer gegevens in in de tabellen zoals hierboven omschreven.
Lever de database, dus het Access-bestand tot zover het nu klaar is, in op Teletop
14 jan 2011
Maak etiketten voor brieven aan alle gezinnen, wat er op moet staan lees je hierboven. Gebruik etiketten van 64 bij 33,9 mm, waarvan er drie naast elkaar op een vel passen.
(Hoe dit moet lees je in cursus Access hoofdstuk 4.))
24 jan 2011
Maak de SQL-queries die hierboven zijn genoemd 25 jan 2011
Maak een schakelbord, zoals hierboven beschreven
(Hoe dit moet lees je in cursus Access hoofdstuk 5.))
27 jan 2011
Lever de database, dus het uiteindelijke Access-bestand, in op Teletop!
Uiterlijke inleverdatum : 28 januari 2011
28 jan 2011

Beoordeling
: Voor elk onderdeel hierboven krijg je een aantal punten.
Het proces wordt ook beoordeeld, dat betekent dat als je het te laat inlevert het puntenaantal vermindert.
Het totaal aantal punten bepaalt je cijfer.