Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica havo-4 periode 2       2009/2010  
week Les 1 les 2 Les 3
45 Bespreken Repetitie Hoofdstuk 3
Bespr. processor, instructiecyclus

Start het progr. De Computer Klik op Systeemkast, lees info in linker venster, doe hetzelfde met Processor, Instructiecyclus, Schakelingen
.

Lees van hoofdstuk 3
§3.1.1 en 3.1.2
door

Maak opg. 1 (van de opgaven bij hoofdstuk 3)
Bespr. Intern geheugen, BIOS, cache

Start het progr. De Computer
Klik op Systeemkast, dan op Werkgeheugen. Klik op Ram, Rom, memory controller, virtueel geheugen, cache en lees steeds de info links.
Sluit het programma af


Lees van hoofdstuk 3
§3.1.4 t/m 3.1.7 door
Maak opg. 2 en 3(opgaven h3)
46 Bespreken MIEP: het programma waarmee je de processor kunt programmeren.

Lees van hoofdstuk 3
§3.2.1 t/m 3.2.3 door


Maak opg. 4 a,b,c,d (van de opgaven bij hoofdstuk 3)
Bespreken MIEP: het videogeheugen en het werkgeheugen.

Lees van hoofdstuk 3
§3.2.4 en 3.2.5 door


Maak opg. 4 e, f, g, 5, en 6a (van de opgaven bij hoofdstuk 3)
Bespreken MIEP: het buffergeheugen en herhaling

Lees van hoofdstuk 3
§3.2.6 t/m 3.2.8 door


Maak opg. 6 b, c, 7, 8 (van de opgaven bij hoofdstuk 3)
47 B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen


Ga daarna aan de slag met de MIEP-opgave van de PO
Bespr. Extern geheugen, adresseerbaar geheugen, FAT

Start het progr. De Computer
Klik op Achtergrondgeheugen, lees info links, doe hetzelfde met Diskette, Harde schijf, Cdrom, DVD-speler.
Sluit het programma af


Lees van hoofdstuk 3
§3.4.1 t/m 3.4.4 door

Maak opg. 9 t/m 12 (opgaven h3)
Bespr. Extern geheugen, foutcorrectie, partities, interface

Lees van hoofdstuk 3
§3.4.5 t/m 3.4.11 door

Maak opg. 13 en 14 (opgaven h3)
48 B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Maak eventueel de MIEP-opgave van de PO af en lever die in
via Teletop


Ga daarna aan de slag met het Excel-bestand van de PO
Bespr. bussen, northbridge en southbridge

Start het progr. De Computer
Klik op Systeemkast, klik op De bus, lees info Klik op de lijntjes naast Databus, lees info
Klik op Animatie (linksonder)
Klik op De klok, lees info


Lees van hoofdstuk 3
§3.3.1 t/m 3.3.4 door
Maak opg. 15 t/m 18 (opgaven h3)
Bespr. poorten, uitbreidingskaarten, Von Neumann-principe

Lees van hoofdstuk 3
§3.3.5 t/m 3.3.8 door
Maak opg. 19 t/m 21 (opgaven h3)
49 Bespr. Invoer- en uitvoerapparaten

Lees van hoofdstuk 3
§3.5.1 t/m 3.5. door


Maak opg. 18 t/m 21 (opgaven h3)

Je kunt eventueel ook nog de powerpointpresentatie bij hoofdstuk 3 bekijken
B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen

Ga verder met het Excel-bestand van de PO
VCT over hoofdstuk 3
50 Hoofdstuk 4
Bespr. JavaLogo, applet, programma, kleuren

Lees van hoofdstuk 4
4.1 tot en met 4.3 door.


Maak opg. 1 en 2 (opgaven h4)
Bespr. van JavaLogo: herhaling en trace

Lees van hoofdstuk 4
§6.4 door.


Maak opg. 3 (opgaven h4)
Bespr. van JavaLogo: deeltaken: methoden

Lees van hoofdstuk 4
§6.5 door.


Maak opg. 4 (opgaven h4)
51 B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen

Inleveren van het Excel-bestand van de PO via Teletop
Bespr. van JavaLogo: variabelen en parameters

Lees van hoofdstuk 4
§4.1.6 door.


Maak opg. 5 (opgaven h4)
Bespr. van JavaLogo: declaratie van variabelen, commentaar, structuurdiagrammen

Lees van hoofdstuk 4
§4.1.7 en §4.2.1 t/m 4.2.8 en door.


Maak opg. 6, 7 en 8 (opgaven h4)
52 kerstvakantie
1 Bezig met de PO, deel 2 over JavaLogo Bezig met de PO, deel 2 over JavaLogo Bezig met de PO, deel 2 over JavaLogo

De JAVA-bestanden m.b.v. Teletop inleveren
2 toetsweek
  De repetitie in de toetsweek gaat over hoofdstuk 3 en 4 (theorie)