Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica havo-4, periode 3, 2009/2010   
week Les 1 les 2 Les 3
3 Hoofdstuk 5
Bespr. Repetitie en Soorten besturingssystemen, zie hoofdstuk 5 §5.1.1 t/m 5.1.3
Maak opg. 1 t/m 3 van de opgaven van hoofdstuk 5
Bespr: Bios, taakbeheer, communicatie met randapparaten, zie hoofdstuk 5 §5.1.4 t/m 5.1.6
Maak opg. 4 t/m 6 van de opgaven van hoofdstuk 5
Bespr: Geheugenbeheer, bestandsbeheer, zie hoofdstuk 5 §5.1.7 t/m 5.1.9
Maak opg. 7 t/m 8 van de opgaven van hoofdstuk 5
4 B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Bespr: Beveiliging, het register, zie hoofdstuk 5 §5.1.9 t/m 5.1.10
Maak opg. 9 t/m 10 van de opgaven van hoofdstuk 5
Werk het practicum MSDOS door.
Klik voor de opdrachten op Practicum MSDOS
Lees hoofdstuk 5 §5.2.1 t/m 5.2.2
Maak opg. 12 t/m 13 van de opgaven van hoofdstuk 5
5 Bespreken Linux, zie hoofdstuk 5 §5.2.4 t/m 5.2.7
Maak opg. 14 t/m 15 van de opgaven van hoofdstuk 5
B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
VCT over hoofdstuk 5
6 Bespreken: Repetitie en Pascal, de start van hoofdstuk 6 §6.1.1
Maak opg. 1 t/m 3 van de opgaven van hoofdstuk 6
Bespreken: If ... Then ... van hoofdstuk 6 §6.1.2
Maak opg. 4 t/m 6 van de opgaven van hoofdstuk 6
Bespreken: Pascal: Herhaling van hoofdstuk 6 §6.1.3 t/m 6.1.6
Maak opg. 7 t/m 9 van de opgaven van hoofdstuk 6
7 B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Maak eventueel de eerste opgave van de PO van Pascal
Bespr. Pascal: Strings, kleuren, boolese variabelen van hoofdstuk 6 §6.2.1 t/m 6.2.3
Maak opg. 10 t/m 12 van de opgaven van hoofdstuk 6
Bespr. Pascal: Arrays, Procedures, zie hoofdstuk 6 §6.2.6 en 8.3.1
Maak opg. 13 t/m 15 van de opgaven van hoofdstuk 6
8 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie
9 Bespr. Pascal: compileren, lokale en globale variabelen, zie hoofdstuk 6 §6.3.3 t/m 6.3.4
Maak opg. 16 van de opgaven van hoofdstuk 6
Ga bezig met de PO van Pascal Bespr. Pascal: Sorteren, zie hoofdstuk 6 §6.5.1 en 6.5.2
Maak opg. 18a van de opgaven van hoofdstuk 6
10 Ga verder met de PO van Pascal Ga verder met de PO van Pascal Ga verder met de PO van Pascal
11 Als er tijd genoeg is: Bespr. van JavaLogo: tekst en animaties, zie hoofdstuk 4 §4.3.1 en 4.3.2
Maak opg. 1 van de opgaven van hoofdstuk 4.3
Als er tijd genoeg is: Bespr. van JavaLogo: voorwaardelijke opdracht, zie hoofdstuk 4 §4.3.3
Maak opg. 2 van de opgaven van hoofdstuk 4.3
Ga verder met de PO van Pascal, en Javalogo
12 Ga verder met de PO van Pascal, en Javalogo Ga verder met de PO van Pascal, en Javalogo toetsweek


De repetitie in de toetsweek gaat over Hoofdstuk 5 (Besturingssystemen) en Hoofdstuk 6 (Pascal)