Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica vwo-4 periode 1       2009/2010         telefoonboom onderaan!
week Les 1 (di 4) les 2 (wo 1) Les 3 (do 2)
35 We beginnen met hoofdstuk 1
Bespr. tekens, standaardisatie, bits, bytes, binairà dec en omgekeerd, hexadecà dec en omgekeerd.
Lees hoofdstuk1 §1.1 en 1.2

Maak opg. 1 t/m 4 van de opgaven van hoofdstuk 1
Bespr. hexadecà dec en omgekeerd.
Lees hoofdstuk1 §1.2

Maak opg. 5 t/m 7 van de opgaven van hoofdstuk 1
Bespr. binair optellen, negatief, schakelingen voor optellen
Lees hoofdstuk1 §1.3 t/m 1.5
Bekijk de powerpoint-presentatie van hoofdstuk 1 en wel het gedeelte over de getallen

Maak opg. 8 t/m 14 van de opgaven van hoofdstuk 1
36 B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Bespr. ASC- en UNI-code, analoog en digitaal, programma ASC.EXE
Lees hoofdstuk1 §1.6 en 1.7

Maak opg. 15 t/m 18 van de opgaven van hoofdstuk 1
Bespr. RGB en het programma RGB.EXE
Lees hoofdstuk1 §1.8

Maak opg. 19 t/m 22 van de opgaven van hoofdstuk 1
37 Bespr. RGB, pixel, resolutie, bitmap
Lees hoofdstuk1 §1.9 en 1.10

Maak opg. 23 t/m 27 van de opgaven van hoofdstuk 1
B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen.
Bespr. compressie, gif-, jpg en png-formaat, vectorgeöriënteerd
Lees hoofdstuk1 §1.11 t/m 1.16

Maak opg. 28 en 29 van de opgaven van hoofdstuk 1
38 Bespr. geluid en video
Lees hoofdstuk1 §1.17 en 1.18

Maak opg. 30 t/m 32 van de opgaven van hoofdstuk 1
VCT over hoofdstuk 1 Bespr. communicatie, medium, stuurinformatie, protocol
Lees hoofdstuk2 §2.1 t/m 2.4
.
Maak opdracht 1 t/m 4 van de opgaven van hoofdstuk 2
39 Bespr. email, attachment, html
Lees hoofdstuk2 §2.5 t/m 2.7
.
Maak opdracht 5 t/m 7 van de opgaven van hoofdstuk 2
Bespr. html: kleur, lijsten, tabellen, speciale tekens
Lees hoofdstuk2 §2.8
.
Maak opdracht 8 t/m 10 van de opgaven van hoofdstuk 2
B-uur
Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Begin eventueel met de PO
40 Bespr. frames en CSS
Lees hoofdstuk2 §2.9
.
Maak opdracht 11 en 12 van de opgaven van hoofdstuk 2
Bespr. syntax, semantiek, sysntaxdiagram
Lees hoofdstuk2 §2.10
.
Maak opdracht 13 en 14 van de opgaven van hoofdstuk 2
Bespr. interface, standaardisatie, sensor, actuator, embedded systeem
Lees hoofdstuk2 §2.11 en 2.12
.
Maak opdracht 15 t/m 17 van de opgaven van hoofdstuk 2
41 VCT over hoofdstuk 1 Bezig met de website Bezig met de website
42 Bezig met de website Bezig met de website Inleveren website
43 Herfstvakantie
44 Toetsweek Toetsweek Toetsweek
  De repetitie in de toetsweek gaat over hoofdstuk 1 en 2.


Werkwijze bij Informatica.
  • Je ziet steeds op de leswijzer welke paragrafen je moet lezen, en welke opgaven je moet maken. De opgaven en de inhoud van de hoofdstukken vind je op de informatica-website http://lcinformatica.nl. In de loop van de periode krijg je een afdruk van de hoofdstukken en van de opgaven.
    Die opgaven maak je in een schrift, of in een word-document.
  • De eerste les na elk B-uur controleer ik in de loop van de les of je voldoende aan de taak hebt gewerkt. Eén van de volgende lessen staan de uitwerkingen van de opgaven op de website, zodat je het zelf na kunt kijken. Je kunt het ook thuis nakijken via de website.
  • Over elk hoofdstuk krijg je een vct (voortgangscontroletoets). Hier krijg je een cijfer op. De repetitie in de toetsweek telt 2 keer zo zwaar als de gezamenlijke vct's. De vct telt alleen mee als je er voordeel van hebt.
    Als je één van de twee vct's onvoldoende hebt gemaakt dan kom je niet in aanmerking voor de herkansing.
  • Je hebt in elke toetsweek een repetitie. Dat cijfer, waarin de cijfers van de vct's worden verwerkt, telt mee voor het eindexamen, en ook voor het rapport.
  • Je hebt in elke periode waarin je informatica hebt ook een praktische opdracht. Meestal maak je die met z'n tweeën. Je moet daarbij ook altijd een "logboek" bijhouden. Daarin staat wat er gedaan is, wanneer en door wie. Vermeld ook eventuele bijzonderheden of moeilijkheden die jullie tegenkwamen. Houd je verder aan de regels voor het inleveren van schriftelijk werk (al is het bij informatica eigenlijk niet schriftelijk), die je bij Nederlands hebt gekregen. Denk om de deadline, elke dag later scheelt je een halve punt !
  • Je krijgt per periode waarin je Informatica hebt twee cijfers op je rapport: één voor de toets en één voor de praktische opdracht. Die tellen even zwaar. Je cijfer wordt dus voor 50 % bepaald door toetsen en voor 50 % door praktische opdrachten.