Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 
Leswijzer Informatica vwo-4, periode 3, 2009/2010   
week Les 1, woensdag 1 les 2, donderdag 2 Les 3, donderdag 4
3 Bespreken: Repetitie en Pascal, de start van hoofdstuk 6 §6.1.1
Maak opg. 1 t/m 3 van de opgaven van hoofdstuk 6
PO Javalogo afmaken en inleveren
Bespreken: If ... Then ... van hoofdstuk 6 §6.1.2
Maak opg. 4 t/m 6 van de opgaven van hoofdstuk 6
4 Bespreken: Pascal: Herhaling van hoofdstuk 6 §6.1.3 t/m 6.1.6
Maak opg. 7 t/m 9 van de opgaven van hoofdstuk 6
B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Maak eventueel de eerste opgave van de PO van Pascal
Bespr. Pascal: Strings, kleuren, boolese variabelen van hoofdstuk 6 §6.2.1 t/m 6.2.3
Maak opg. 10 t/m 12 van de opgaven van hoofdstuk 6
5 Bespr. Pascal: Arrays, Procedures, zie hoofdstuk 6 §6.2.6 en 8.3.1
Maak opg. 13 t/m 15 van de opgaven van hoofdstuk 6
Bespr. Pascal: compileren, lokale en globale variabelen, zie hoofdstuk 6 §6.3.3 t/m 6.3.4
Maak opg. 16 van de opgaven van hoofdstuk 6
Ga bezig met de PO van Pascal
6 Bespr. Pascal: Sorteren, zie hoofdstuk 6 §6.5.1 en 6.5.2
Maak opg. 18a van de opgaven van hoofdstuk 6
Ga verder met de PO van Pascal Ga verder met de PO van Pascal
7 Ga verder met de PO van Pascal Ga verder met de PO van Pascal Ga verder met de PO van Pascal
8 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie
9 Hoofdstuk 5
Bespr. Soorten besturingssystemen, zie hoofdstuk 5 §5.1.1 t/m 5.1.3
Maak opg. 1 t/m 3 van de opgaven van hoofdstuk 5
Bespr: Bios, taakbeheer, communicatie met randapparaten, zie hoofdstuk 5 §5.1.4 t/m 5.1.6
Maak opg. 4 t/m 6 van de opgaven van hoofdstuk 5
Bespr: Geheugenbeheer, bestandsbeheer, zie hoofdstuk 5 §5.1.7 t/m 5.1.9
Maak opg. 7 t/m 8 van de opgaven van hoofdstuk 5
10 B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
Bespr: Beveiliging, het register, zie hoofdstuk 5 §5.1.9 t/m 5.1.10
Maak opg. 9 t/m 10 van de opgaven van hoofdstuk 5
Werk het practicum MSDOS door.
Klik voor de opdrachten op Practicum MSDOS
Lees hoofdstuk 5 §5.2.1 t/m 5.2.2
Maak opg. 12 t/m 13 van de opgaven van hoofdstuk 5
11 Bespreken Linux, zie hoofdstuk 5 §5.2.4 t/m 5.2.7
Maak opg. 14 t/m 15 van de opgaven van hoofdstuk 5
B-uur

Ga verder met de opgaven van de vorige lessen
VCT over hoofdstuk 5
12 Toetsweek Toetsweek toetsweek


De repetitie in de toetsweek gaat over Hoofdstuk 5 (Besturingssystemen) en Hoofdstuk 6 (Pascal)